CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA V ZDRAVSTVENEM DOMU SLOVENSKA BISTRICA – operacija NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

313.683,64 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
200.000,00 €
V teku
Povezava
2310 Slovenska Bistrica
junij 2019