Pridobitev pravice služnosti na javni cesti - meteorne vode