Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije