Zahteva za izdajo soglasja glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom (Priloga 20C)

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov