Vloga za pridobitev dovoljenja za gradnjo in rekonstrukacijo gradbenih objektov v varovalnem pasu javne ceste

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE