Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina

02.06.2020