Vabilo k oddaji predlogov in pripomb - OPPN za širitev kmetije MKG-MID 100293709 v Zgornjem Prebukovju

13. 9. 2023